Akva Group ASA kjøper 66% av Sperre AS

AKVA Group ASA har inngått avtale om kjøp av 66% Sperre AS av Sperre Group AS. Partene har også inngått en gjensidig opsjon på kjøp/salg av de resterende 34% av selskapet.

Kjøpesummen for aksjene er basert på en selskapsverdi på Sperre på en 100 % basis på 126,9 MNOK, og gjennomføring av transaksjonen fant sted den 4. november. Gjennomføring av transaksjonen er ikke avhengig av myndighetsgodkjennelse, og endelig kjøpesum vil bli etablert etter ferdigstillelse basert på netto gjeld og arbeidskapital med status hos Sperre per utgangen av oktober.

Sperre er et ledende ROV og subsea teknologiselskap innenfor akvakultur, og en velrenommert leverandør av ROV og subsea teknologi til oljeservice så vel som maritim industri.

I 2015 hadde Sperre en omsetning på 81,9 MNOK og EBITDA på 20,4 MNOK.

AKVA Group er en verdensledende leverandør av teknologi og service til den globale akvakulturindustrien.

Kjøpet av Sperre representerer et strategisk grep for AKVA group ASA for å ta en ledende posisjon innenfor ROV og subsea teknologi til akvakultur, sier Trond Williksen, konsernsjef i AKVA group ASA.

Synergos var finansiell og strategisk rådgiver for Sperre Group AS i denne transaksjonen