AKVA Group kjøper de resterende aksjene i Sperre

AKVA Group har fullført oppkjøpet av de resterende 34% aksjene av Sperre AS.

Da AKVA Group i 2016 kjøpte 66% av aksjene i Sperre, så fulgte det med en opsjon til å kjøpe de resterende 34% etter 3 år. AKVA Group har nå benyttet seg av opsjonen, og fullfører dermed kjøpet av Sperre.

Sperre er lokalisert på Notodden, og innehar betydelige ressurser og kompetanse på utvikling og produksjon av et vidt utvalg av ROV-løsninger med anvendelse i akvakultur så vel som mot oljeservice og marine industrier.

AKVA Group ASA er et norsk børnotert selskap som leverer komplette tekniske løsninger og service både innenfor merdbaserte og landbaserte prosjekter innen akvakulturindustrien.

Synergos har vært rådgiver for aksjonær Thor Olav Sperre i salgsprosessen for både salget av de første 66% i 2016 og de resterende 34% i 2020.

Se AKVA Group sin hjemmeside for mer informasjon:
https://blog.akvagroup.com/nyheter/akva-group-fullf%C3%B8rer-kj%C3%B8pet-av-sperre