Baltic Offshore AB kjøper 45% i Seaworks Kabel AS

Baltic Offshore AB inngikk 1.7.2016 en opsjonsavtale på 45% av aksjene i Seaworks Kabel AS fra GT Sea AS og Hokland Invest AS. Transaksjonen er nå gjennomført.

Synergos var rådgiver for GT Sea AS og Hokland Invest AS

Sammen med samarbeidspartnere er Seaworks Kabel markedsledende leverandør og installatør av nesten all kommunikasjonskabel for sjø i Norge.  Selskapet baserer sine sjøkabeltjenester på de gruntgående og spesialbygde sjøkabelfartøyene «Nordkabel» og «Fjordkabel», samt lekter til arbeid i sjø og ferskvann.

Baltic Offshore ble grunnlagt i 2006 og er en av de største sjøkabel-aktørene i Østersjøen.

Oppkjøpet gir Baltic Offshore tilgang til det norske markedet samt muligheter for høyere kapasitetsutnyttelse av fartøyene til Seaworks og Baltic Offshore.