Construction Equipment Group kjøper Vera Tank

Construction Equipment Group kjøper 100% av aksjene i Vera Tank AS.

Vera Tank AS er Norges ledende leverandør av tankløsninger for sikker lagring og transport av olje, drivstoff og kjemikalier. Selskapet er leverandør til aktører i bygg- og anlegg, landbruk, havbruk, industri, transport, sjø- og luftfart.

Construction Equipment Group er et nyetablert selskap, med hovedkontor i Gjerstad i Agder. Selskapet har ambisjoner om å bli et ledende nordisk konsern innen utstyr til bygg- og anleggsbransjen. Selskapet er blant annet eid av PE-fondet Explore Equity.

Synergos var finansiell og strategisk rådgiver for aksjonærene i Vera Tank i denne prosessen.

Link til nyhetssak om prosessen

https://www.at.no/anlegg/vera-tank-blir-del-av-offensivt-konsern/579820