Goodtech ASA selger samtlige aksjer i Goodtech Environment

Goodtech ASA har inngått avtale med det kinesiske selskapet Anhui Guozhen Environmental Protection Technology Joint Stock co Ltd (GZEP) om salg av samtlige aksjer i Goodtech Environment AS (GEAS). GZEP er et kinesisk børsnotert storskala miljøteknologiselskap som driver virksomhet innen behandling av avløpsvann og avfallshåndtering i Kina. Synergos og Translink var rådgiver for selger og salgsprosessen ble markedsført i 19 land.