Høiax kjøper aksjemajoriteten i Viggo Wahl Pedersen AS

Høiax kjøper aksjemajoriteten i Viggo Wahl Pedersen AS og utvider dermed produktporteføljen sin. Høiax er en av de største og eldste produsentene av varmtvannspredere med i underkant av 300 MNOK i omsetning og ca. 100 ansatte. Viggo Wahl Pedersen er en leverandør av lekkasjesystemer til det norske markedet. Synergos og Translink Danmark var rådgiver for Høiax i denne transaksjonen.