Intern transaksjon i Flåm Turistsenter AS

En av aksjonærene i Flåm Turistsenter AS har solgt sine aksjer til de andre aksjonærene i selskapet.

Flåm Turistsenter AS omsetter konsolidert for ca. 60 MNOK og består av 4 heleide datterselskaper: Flåmsbrygga Hotell AS, Ægir Bryggeri AS, Ægir Bryggeripub AS og Ægir Eigedom AS, samt det deleide selskapet Flåm Guideservice AS.

Synergos var finansiell rådgiver til selger i denne interne transaksjonen.