Norrbottens Bergteknik kjøper Vestfold Fjellboring og Norsk Fjellsprengning

Norrbottens Bergteknik har inngått avtale om å kjøpe Vestfold Fjellboring AS og Norsk Fjellsprengning AS. Det nye sammenslåtte konsernet Nordisk Bergteknik blir Nordens største frittstående fjellsprengningaktør og har som ambisjon å ekspandere i hele Norden.

Vestfold Fjellboring AS og Norsk Fjellsprengning AS er ledende aktører i det norske fjellboring og sprengningsmarkedet med en anslått omsetning på 130 MNOK og EBITDA på 22 MNOK for 2017. «Gjennom oppkjøpet kommer vi sammen til å bygge basen for en videre ekspansjon i Norge og Sverige» sier Daglig Leder for Norrbottens Bergteknikk Andreas Christofferson.

Nordisk Bergteknik vil ha en anslått omsetning på 325 MSEK og bli ledende på det Nordiske markedet.

Synergos var finansiell og strategisk rådgiver for Vestfold Fjellboring AS og Norsk Fjellsprengning AS i denne transaksjonen.

For mer informasjon: http://www.at.no/anlegg/2017-06-07/Vestfold-Fjellboring-danner-nytt-kjempeselskap-26788.html