Det norske oppkjøpsfondet Norvestor kjøper majoriteten av det finske SaaS selskapet Smartvatten

Det norske oppkjøpsfondet Norvestor kjøper en majoritetsandel det finske SaaS selskapet Envera Ltd. Translink Corporate Finance var finansiell og strategisk rådgiver for Envera Ltd i salgsprosessen. Envera Ltd er selskapet bak den markedsledende Smartvatten-løsningen – en forløper innen smartvann-forvaltning, som tilbyr vann- og kostnadsbesparelser for eiendomsselskaper og boligeiere.

Smartvatten er et SaaS-selskap som gir sine kunder en komplett løsning for sanntidsovervåking og rapportering av vannforbruk i bygninger. Vannforbruksdataene er samlet fra mekaniske, digitale og IoT-aktiverte vannmålere og analysert av selskapets algoritmebaserte programvare. For tiden overvåker Smartvatten over 7 000 bygninger i 15 land. De siste årene har Smartvatten oppnådd en ledende posisjon i Finland og fått et sterkt fotfeste i Sverige og Benelux-landene. Selskapet ble grunnlagt i 2013, har gjentagende inntekter (ARR) på ca. EUR 4,2 millioner og har for tiden ca. 40 ansatte.

Med den nye eierstrukturen er Smartvatten i stand til å styrke sin posisjon i sine eksisterende markeder og akselerere sin internasjonale ekspansjon med sikte på å bli den ledende aktøren på det nordiske markedet. Etter oppkjøpet vil alle selskapets nøkkelmedarbeidere forbli betydelige aksjonærer i Smartvatten.

Translink fungerte som eksklusiv finansiell og strategisk rådgiver fo Envera Ltd, i en omfattende salgsprosess som inkluderte utarbeidelse av salgsmateriale, global dialog med potensielle kjøpere, en konkurransedyktig budprosess og koordinering av en omfattende due diligence-prosess og kontraktsforhandlinger. Selgerne var veldig fornøyde med å ha engasjert Translink som rådgiver for prosessen:
“Jeg har vært på begge sider av forhandlingsbordet med Translink, og jeg må si at jeg foretrekker å være på samme side. Dette oppkjøpet fremhevet noen av Translinks viktigste styrker: forhandlingsevner, omfattende investornettverk og en bred forståelse av SaaS-virksomheter. Aller viktigst setter jeg pris på teamets gründerholdning. Som et resultat tilførte den Translink-ledede prosessen virkelig verdi for aksjonærene, og selskapet ble styrket av en ny kompetent deleier» kommenterer Tero Luoma, partner og investeringsdirektør i Taaleri.

Transaksjonen styrker Translink sin posisjon som en ledende M&A rådgiver innen SaaS- og teknologitransaksjoner i Norden.