Skattum Vekst kjøper 51% av Opplandske Betong Gruppen

Skattum Vekst AS, et datterselskap av Skattum Holding, har inngått endelig avtale om kjøp av 51 prosent av aksjene i Opplandske Betong Gruppen AS. De resterende 49 prosent av aksjene i Opplandske Betong vil fremdeles være eid av ansatte i selskapet.

Opplandske Betong Gruppen utvikler, prosjekter, produserer og monterer komplette bæresystemer i betong, stål og tre for byggeprosjekter på Østlandet. Gruppen består av tre driftsselskaper og ett eiendomsselskap og har 80 ansatte,

Transaksjonen er gjennomført som en kombinasjon av kjøp av aksjer og en rettet emisjon.

– Opplandske Betong er en spennende aktør i markedet for prefabrikkerte betongelementer, et marked som Skattum Vekst har store forventninger til. Skattum Vekst har allerede investeringer innenfor trebaserte byggeelementer gjennom Landheim AS og anser at betong og tre utfyller hverandre på en god måte, sier investeringssjef Stian Molstadkroken i Skattum Holding AS til bygg.no.

Synergos var finansiell og strategisk rådgiver for Opplandske Betong Gruppen AS i denne transaksjonen.