Synergos vertskap for Translink Directors Meeting

Synergos var vertskap for Translink sin halvårlige Directors Meeting i Oslo 20-22 september.

Translink er Synergos sitt internasjonale nettverk med over 600 rådgivere i over 30 land.

Konferansen samlet 46 deltagere fra 22 land inkludert Australia, Brasil, Sør Afrika, India og Kina.

Stor takk til Visma, Orkla, som bidro med presentasjoner om deres M&A strategi og til Innovasjon Norge som holdt foredrag om å investere i Norge.

Vi gleder oss til neste konferanse i Amsterdam, April 2019