Techno Dive kjøper ROV og dykkervirksomheten til Samba Marin

Samba Marin AS og Techno Dive AS inngår en langsiktig samarbeidsavtale hvor hvert selskap vil konsentrere sin virksomhet om hver sine kjerneområder. For Samba Marin er dette rederidrift. For Techno Dive er dette ROV/dykkeoperasjoner.

Techno Dive har kjøpt Samba Marin sin ROV/Dykke avdeling, og samarbeidet innebærer at Techno Dive i fremtiden vil ivareta hele Samba Marin sitt behov for dykketjenester.

Samba Marin AS er i dag et rederi med 10 egne og 2 innleide fartøyer. Selskapet har en årsomsetning på ca. 115 mill. NOK. Drøye 70 % av virksomheten er rettet mot havbruk, mens 20 % ligger innenfor olje/gass.

Techno Dive AS er profilert som «din samarbeidspartner innenfor sikkerhet og effektivt undervannsarbeid», og har helt siden 1976 vært leverandør av service-/undervannstjenester innenfor diverse markedsområder, – herunder olje/gass, akvakultur, shipping og undervannskonstruksjoner. Selskapet er lokalisert med hovedkontor på Husøy utenfor Haugesund.

Synergos var finansiell og strategisk rådgiver for Techno Dive i denne transaksjonen.