Tyske Simona kjøper Stadpipe AS

Simona AG kjøper 75% av aksjene i Stadpipe AS.

Stadpipe har etablert en sterk posisjon i markedet innen produksjon og installering av rørsystemer til fiskeoppdrett. Selskapet har ca. 50 ansatte på sine to anlegg i Norge, på Stadlandet og i Bergen. Kundene til Stadpipe er hovedsakelig utstyrsleverandører og oppdrettere innen havbruksnæringen, olje og gass, samt annen industri.

Simona er et tysk børsnotert selskap som er verdensledende innen produkter i termoplast. Selskapet har salgskontorer og fabrikker over hele verden, og har totalt ca. 1 400 ansatte.

«Stadpipe gir oss adgang til utstyrsleverandører og oppdrettere innen fiskeri og fiskeoppdrett. Med dette oppkjøpet får vi en bedre posisjon inn mot det voksende fiskeoppdrettsmarkedet. Produktutvalget til Stadpipe passer perfekt inn i vår eksisterende produktportefølje av rør og formstykker. Stadpipe er svært sterke på kundestøtte og service noe som gir oss mulighet til å spesifisere produktene våre tidlig samt identifisere behovsendringer i markedet svært raskt. Vi ser fram til å utvide de internasjonale aktivitetene våre innen oppdrettsnæringen i samarbeid med ledelsen i Stadpipe under daglig leder Nils-Per Sjåstad,» sier Matthias Schönberg, administrerende direktør i SIMONA Group.

«SIMONA er den ideelle partneren for Stadpipe med tanke på å sikre fortsatt vekst i årene som kommer. Strategien til SIMONA som en global operatør og produktporteføljen i de to selskapene vil åpne nye markedsmuligheter for oss både i Norge og internasjonalt. Ledelsen og samtlige ansatte ser fram til dette samarbeidet og til å bli en del av velrenommerte SIMONA Group,» sier Nils-Per Sjåstad, daglig leder i Stadpipe.

Synergos og Translink Corporate Finance Tyskland var finansiell og strategisk rådgiver for aksjonærene i Stadpipe