Visma kjøper finske Pappila Penkkala Group

Visma kjøper Pappila Penkkala Group og styrker dermed sin posisjon i det finske order-to-cash markedet. PPG Group tilbyr order-to-cash systemer for å optimalisere kontantstrømmene til sine kunder.

Etter transaksjonen vil PPG bytte navn til Visma PPG og vil være et uavhengig datterselskap av Visma.

Link til pressemelding fra Visma (engelsk)

Synergos og Translink Finland var finansiell og strategisk rådgiver for PPG i denne transaksjonen.