Finansiell og Strategisk Rådgivning

Våre tjenester

  • Salgsrådgivning
  • Kjøpsrådgivning
  • Partnersøk
  • Joint Ventures
  • Strategirådgivning
  • Verdivurdering

Synergos er spesialisert innen kjøp og salg av virksomheter. Vår brede industrielle erfaring, kombinert med transaksjonserfaring fra en rekke bedrifters oppkjøp i mange bransjer i inn- og utland, gjør at gjør at vi bygger tillit hos både oppdragsgiver og selgere/kjøpere. Vi fokuserer på å forstå våre kunder, deres virksomhet og ambisjoner samtidig som vi tilbyr sektorkompetanse og internasjonalt fokus.

Les mer om våre etiske normer