Synergos’ verdigrunnlag

Synergos arbeider etter følgende verdigrunnlag

  • Kunden først: Vi utfører alle oppdrag med de høyeste standarder for faglig integritet. Vårt mål er å bygge langsiktige kundeforhold basert på tillit og troverdighet
  • Internasjonalt fokus: Vi jobber som et enhetlig team på tvers av landegrensene. Translink Corporate Finance har en sterk lokal forankring i forretningssentre rundt om i verden, forent i et globalt nettverk av relasjoner
  • Mennesker: Våre prosjektledere og industrieksperter vil alltid besitte en unik kompetanse og erfaring som sikrer kunden en høy verdiskapning
  • Uformell: Vi er en uformell og behagelig samarbeidspartner, uavhengig om vi jobber med profesjonelle investor eller gründere
  • Gründermentalitet: I Synergos har vi, som bedriftseiere selv, en gründermentalitet i alt vi foretar oss. Våre råd er alltid basert på kundens beste