ECIT kjøper 50.1% av aksjene i Evercom AS

ECIT kjøper 50.1% av aksjene i Evercom AS. Oppkjøpet styrker ECIT sin posisjon innen leveranse av audiovisuelle løsninger, og partnerskapet gir Evercom muligheten til å utforske nye markeder.

Evercome har hovedkontor i Oslo, og er en spesialist på audiovisuelle løsninger til offentlig sektor og større organisasjoner. Selskapet hadde NOK 112 millioner i omsetning i 2022.

Synergos fungerte som strategisk og finansiell rådgiver for ECIT.