ECIT kjøper 50.1% av aksjene i ITsjefen AS

ECIT kjøper 50.1% av aksjene i ITsjefen AS. Oppkjøpet styrker ECIT sine tjenester ovenfor kundene, spesielt innen Managed Services og Datacenter-løsninger. Etter oppkjøpet av ITsjefen, er ECIT sterkt posisjonert i Trondheim, og legger grunnlaget for fremtidig vekst i regionen.

ECITs CEO Peter Lauring uttalte, «Dette partnerskapet utvider vår rekkevidde i Trondheim og skaper en robust plattform for fremtidige regionale initiativer. Sammen vil vi levere førsteklasses IT-tjenester til våre klienter.»

Synergos fungerte som strategisk og finansiell rådgiver for ECIT.