Rejlers kjøper Embriq fra Hafslund

Det svenske børsnoterte ingeniørselskapet Rejlers AB vokser videre og overtar det norske IT selskapet Embriq AS fra Hafslund konsernet. Med dette oppkjøpet etablerer Rejlers seg som det første rådgivende ingeniørselskapet i Norden med fullskala IT tjenester knyttet til effektivisering av infrastrukturen. Embriq omsetter for 240 millioner kroner og har 120 ansatte. Synergos var rådgiver til kjøper.