Storskogen kjøper 80% av aksjene i Thermica AS

Storskogen kjøper 80 prosent av aksjene i Thermica AS (“Thermica»).

Selskapet er en spesialentreprenør innen logistikkbygg i Norge, med en rapportert omsetning på NOK 526 millioner og et resultat (EBIT) på NOK 42.8 millioner for regnskapsåret 2021. Thermica har lang erfaring som en av landets ledende entreprenører og har gjennomført noen av landets største lager- og  næringsmiddelbygg, bygg for fiskeindustrien, logistikkbygg, kombibygg og andre spesialbygg. Selskapet har 13 ansatte med hovedkontor på Lierstranda ved Drammen. Dagens eiere er alle engasjert i ledende stillinger i Thermica og samtlige fortsetter som minoritetseiere og i sine nåværende roller i selskapet.

«Vi er veldig glade for å kunne ønske Thermica velkommen til Storskogenfamilen. Thermica har en fin portefølje av prosjekter, et sterkt varemerke og en effektiv og moderne tilnærming til oppføring av lager- og logistikkbygg. Selskapet er en veletablert aktør for lager- og logistikkløsninger i det norske markedet og vi ser frem til å være med å videreutvikle disse løsningene», sier Karianne Melleby, administrerende direktør for Storskogen Norge.

“Med økt netthandel og høyere krav til effektiv distribusjon, så har vi opplevd økt etterspørsel etter fleksible næringsbygg som møter dagens krav til pris, bærekraft og kvalitet. Vår ambisjon er å fortsette denne veksten og utvikle produktene våre i takt med markedet. Nå som vi har Storskogen med på eiersiden ser vi frem til å fortsette reisen” sier daglig leder Gunnar Holland på vegne av de fire gründerne.

Storskogen kjøper og drifter veldrevne og lønnsomme små og mellomstore selskaper innen forretningsområdene Industri, Handel og Tjenester i Norden, DACH og Storbritannia. Per 31. desember 2021 bestod Storskogen av 105 selskaper med totalt ca. 9 000 ansatte og en fullårsomsettning på over 23 milliarder svenske kroner («rullerende tolv måneder»)

Synergos var finansiell og strategisk rådgiver for Thermica i prosessen.