Synergos fungerte som rådgiver for Telaris AS i salg av minoritetsandel og en rettet emisjon til NL Invest

Synergos fungerte som rådgiver for aksjeeierne i Telaris AS ved salget av minoritetsandel og en emisjon til NL Invest. Kapitalinnsprøytningen vil muliggjøre vekstmuligheter for Telaris i større markeder. NL Invest er et privat investeringsselskap som gir støtte til bærekraftige innovatører og de som er teknologisk nyskapende.

Telaris-grunnlegger, Roy Jørgensen sier, “Vi styrker teamet vårt med ekspertise og kapital for å nå enda flere små og mellomstore bedrifter. Mange selskaper innen lager- og logistikk, produksjon og service er nå på utkikk etter en oppdatert helhetlig IT-løsning som effektiviserer driften og er enkel å bruke.»