Tiral AS i kjøper av 50% av aksjene i Phronteseas AS

Synergos var rådgiver for eierne i Tiral AS i oppkjøpet av de resterende 50% aksjene i Phronteseas AS. Phronteseas AS vil styrke sin posisjon i sektoren ettersom de får en investor med dyp bransjeekspertise som har betydelige vekstambisjoner.

Tiral AS er ledet av co-founder og CEO i Phronteseas AS, Asbjørn Skjelbred Olsen. Tiral AS har som formål å utvikle olje- og energisektoren på en bærekraftig måte. Selskapet er engasjert i å vokse internasjonalt innen fornybar energi, levere høyeffektive løsninger for driftsledelse for offshore-sektoren, gi råd til investorer, støtte gjennomføringen av bedriftstransaksjoner og håndtere aktiva.

Phronteseas AS tilbyr en rekke tjenester skreddersydd til behovene til riggoperasjoner, aktivaforvaltning og rådgivningstjenester til eiere, kjøpere og meglere i olje- og energisektoren. Selskapet spesialiserer seg på å levere høykvalitets, kostnadseffektive løsninger med et sterkt fokus på teknisk og operasjonell ekspertise. Phronteseas har kontorer i Norge, Malta og Dubai, med vekt på effektive løsninger og strategisk rådgivning.

For mer informasjon, klikk her.